1.5KE47CA

1.5KE47CA

€0.18
Qty.

1.5KE47CA TVS Diode, Transil 1.5KE Series, Bidirectional, 40.2 V, 64.8 V, DO-201AE, 2 Pins