Disclaimer & Copyright

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze webpagina’s opgeslagen informatie, foto's en logos gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sat Reparatie (ook niet via intern netwerk).

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Sat Reparatie.nl - Privacy Policy:

Satreparatie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen we alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Satreparatie.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat we op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werken. Satreparatie.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Internet Explorer
Firefox
Safari

Links naar ander webpagina’s:

We kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze webpagina’s geschikt zijn voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Dus we sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Voor meer informatie via e-mail: hier